Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Wybrzeże" w Sławnie


Business
 

Nowości i wydarzenia

 

....czyli co nowego dzieje się w naszej Spółdzielni...

Regulaminy

 
Solution
 • Statut
 • Regulaminy
 •  

  50 lat Spółdzielni

   
    Aktualizacja-23.01.2018  
   

  AKTUALNOŚCI


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w 2018

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie uprzejmie informuje o terminach zebrań Wspólnot Mieszkaniowych - szczegółowy wykaz terminów na poszczególnych nieruchomościach w załączeniu.

  Więcej pdf


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie

  W dniu 08 grudnia 2017 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podsumowująca obchody 700-lecia Miasta. Sesje rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem Hymnu Polski, a następnie odbyło się wręczenie medali dla szczególnie zasłużonych dla Miasta Sławna. Zaszczyt ten spotkał obecnych i byłych pracowników oraz działaczy Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże".

  Na podstawie Zarządzenia Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9 maja 2017 roku oraz Zarządzenia Nr 94b/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 08 grudnia 2017 rok medalem okolicznościowym podczas piątkowej sesji uhonorowane zostały następujące osoby: Kazimierz Olejniczak, Danuta Karwowska, Ryszard Leśniewski, Wojciech Stefanowski, Maria Walkowiak-Felender, Edward Żarkiewicz.

  Tego dnia nagrodzeni zostali również Ci, którzy od lat współpracują ze Sławnem. Okolicznościowy ryngraf otrzymały następujące osoby związane ze Spółdzielnią: Jerzy Pankowski, Jadwiga Milczarek, Maciej Bobek, Grzegorz Tworek i Krzysztof Kowalczyk.

  Sesja uroczyście podsumowała roczne obchody jubileuszu, oprócz wręczenia nagród i odznaczeń, odśpiewana została piosenka skomponowana i napisana specjalnie na 700-lecie i zakopana została Kapsuła Czasu.

  Rada Nadzorcza, Zarząd Spółdzielni oraz wszyscy pracownicy składają serdeczne gratulacje odznaczonym.

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  Zdjęcia pochodzą z zasobów Urzędu Miasta w Sławnie.

   


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Pozwolenie na użytkowanie kompleksu garaży przy ulicy Witosa w Sławnie

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie zakończyła inwestycję budowy kompleksu 23 garaży - sprzedano 21 garaży, 2 garaże są w najmie.

  W dniu 13 września 2017 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie uzyskała decyzję znak PINB.5121.74.I.2017.KR Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie na użytkownaie kompleksu garaży jednostanowiskowych na działace nr 1359/2 przy ulicy Witosa w Sławnie.

  Skan decyzji Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie z dnia 13.09.2017

   

  Więcej informacji w dziale INWESTYCJE

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  50 Spółdzielni

   

  Korowód  z okazji 700-lecia Miasta Sławna

  W uroczystym korowodzie  z okazji 700-lecia Miasta Sławna udział wzięli przedstawiciele organizacji i instytucji miejskich, w tym Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.  

  Spółdzielnię reprezentowało 70 osób - byli to pracownicy Spółdzielni oraz emeryci i renciści z rodzinami.

  Pracownicy wraz z rodzinami ubrani w sygnowane gadżety przeszli miastem 20 maja 2017 roku.

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Odznaczenie Prezesa Spółdzielni przez Prezydenta RP

  Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie został odznaczony SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI. Odznaczenie zostało przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystość wręczenia odbyła się 20 maja 2017 na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sławnie.


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI Z DNIA 27.04.2017 ROKU

  W myśl zapisów art. 8(3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 39 Prawa Spółdzielczego w dniach 24, 25, 26 i 27 kwietnia 2017 roku odbyło się w czterech częściach Walne Zgromadzenie Członków - najwyższego organu samorządowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.  

  W dniu 24 marca 2017 roku na stronie internetowej Spółdzielni zamieszczony został proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków wraz z podziałem na części i przypisaniem nieruchomości Spółdzielni do konkretnej części zebrania.  

  1. Część I Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 24.04.2017 roku.
  2. Część II Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 25.04.2017 roku.
  3. Część III Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 26.04.2017 roku.
  4. Część IV Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 27.04.2017 roku.

  Zrealizowany następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 13.04.2016 r.
  4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej (3 osoby).
  5. Wybór Komisji Wnioskowej (2 osoby).
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2016.
  7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.
  8. Przedstawienie informacji o lustracji pełnej za rok 2013-2015, wykonanej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w 2016 roku.
  9. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
  10. Przedstawienie kandydatów na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP w Warszawie.
  11. Przedstawienie zmian do statutu Spółdzielni.
  12. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni (7 osób).
  13. Wybór przedstawiciela Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP w Warszawie - 1 osoba.
  14. Dyskusja.
  15. Głosowanie w sprawie uchwał dotyczących:
   1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2016 uchwała nr 1
   2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku uchwała nr 2
   3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni uchwała nr 3
   4. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok uchwała nr 4
   5. zatwierdzenia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej za okres 01.01.2013 - 31.12.2015 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie uchwała nr 5
   6. zatwierdzenia zmian w statucie Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie uchwała nr 6
   7. uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni uchwała nr 7
   8. dofinansowania z funduszu zasobowego nieruchomości Racibora uchwała nr 8
  16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
  18. Zakończenie obrad.

  Załączniki:

  1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniach 24, 25, 26 i 27 kwietnia 2017 roku.

  Więcej pdf

   

  2.Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podsumowujący wszystkie części Walnego Zgromadczenia Członków Spółdzielni - głosowania w sprawach uchwał.

  Więcej pdf

   

  3.Protokół Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podsumowujący wszystkie części Walnego Zgromadczenia Członków Spółdzielni - wyniki wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

  Więcej pdf

   

  4.Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podsumowujący wszystkie części Walnego Zgromadczenia Członków Spółdzielni - wyniki wyobru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

  Więcej pdf

   

  5.Wnioski zgłoszone przez Członków Spółdzielni na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków w dniach 24-27 kwietnia 2017 roku. Sposób realizacji złożonych wniosków, termin realizacji oraz uwagi.

  Więcej pdf

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI Z DNIA 24.03.2017 ROKU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" informuje, że w dniu:

  24 kwietnia 2017 roku o godzinie 17:00 odbędzie się I część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" Sławnie, obejmująca następujące nieruchomości:

  >>Powstańców Warszawskich 1, 

  >>Powstańców Warszawskich 3,

  >>Jedności Narodowej 6,

  >>Powstańców Warszawskich 2,

  >>Mickiewicza 3,

  >>Matejki 23, 25,

  >>Matejki 5, 6.

  Proponowany porządek obrad I części Walnego Zgromadzenia Członków

  25 kwietnia 2017 roku o godzinie 17:00 odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" Sławnie, obejmująca następujące nieruchomości:

  >>Kościuszki 7,

  >>Basztowa 12,

  >>Mieszka I 12,

  >>Chopina 17,

  >>Jedności Narodowej 38,

  >>Jedności Narodowej 40.

  Proponowany porządek obrad II części Walnego Zgromadzenia Członków

  26 kwietnia 2017 roku o godzinie 17:00 odbędzie się III część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" Sławnie, obejmująca następujące nieruchomości:

  >>Okrzei 7,

  >>Okrzei 9, 

  >>Okrzei 11,

  >>Okrzei 13, 

  >>Armii Krajowej 11,

  >>Armii Krajowej 18 a,

  >>Armii Krajowej 18 b.

  Proponowany porządek obrad III części Walnego Zgromadzenia Członków

  27 kwietnia 2017 roku o godzinie 17:00 odbędzie się IV część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" Sławnie,obejmująca następujące nieruchomości:

  >>Witosa 2a,

  >>Witosa 2,

  >>Witosa 4,

  >>Witosa 6,

  >>Witosa 8,

  >>Witosa 10,

  >>Witosa 12,

  >>Racibora 1,

  >>Racibora 3,

  >>Racibora 4,

  >>Racibora 5,

  >>Racibora 6, 

  >>Racibora 8,

  >>Racibora 8a,

  >>garaże - Witosa.

  Proponowany porządek obrad IV części Walnego Zgromadzenia Członków

  Wszystkie części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbędą się w świetlicy przy ulicy Witosa 9.

  Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni - wzór

  Uwaga:

  1. Każdy członek może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, niezależnie od ilości posiadanych lokali.

  2. Każdy członek winnien mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

  3. Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, sprawozdanie z działalności Spółdzielni, z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, projekty uchwał będących przedmiotem obrad, Regulamin Walnego Zgromadzenia wyłożone są  do wglądu i zapoznania się  z ich treścią w biurze Spółdzielni od dnia 03.04.2017 roku w godzinach 8:00-14:00.

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI Z DNIA 08.03.2017 ROKU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" informuje, że w dniach 24-27 kwietnia 2017 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" Sławnie.

  WZ 2017

  Szczegółowe informacje z podziałem na nieruchomości i budynki wchodzące w skład tych nieruchomości poszczególnych części zawarte są w załącznikach.

  Więcej pdf

  Więcej doc

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Budowa instalacji cyrkulacji ciepłej wody na razie nie będzie realizowana

  MPEC sp. z o.o. zamieszcza zbiór najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących budowy instalacji ciepłej wody:

  • >>Matejki nr 5, 6, 23 i 25,
  • >>Mickiewicza nr 3,
  • >>Powstańców Wielkopolskich nr 2.

  SM WYBRZEŻE

  Pytania i odpowiedzi w załączniku poniżej [pdf].

  Więcej pdf

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy??


  Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

  Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku. Przede wszystkim ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego(...)

  Więcej pdf
  W dziale informacje można pobrać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Dokumenty w wersji elektronicznej
  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w wersji elektronicznej, które już dziś można pobrać i wypełnić.

  DOKUMENTY

   

  Podejmowane przez Spółdzielnię starania mają na celu ułatwić i przyspieszyć załatwianie wszelkich formalności przez członków, właścicieli i użytkowników lokali.

  Więcej

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Nowe ubezpieczenie mieszkania ze składką przy czynszu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA S.A. opracował dla mieszkańców Spółdzielni nowy korzystny wariant kompleksowego ubezpieczania ze składką wnoszoną przy czynszu.

  Sprawdź sam warunki nowego ubezpieczania!

   

  SM WYBRZEZE

   

  Wzór wniosku o przystąpienie do ubezpiecznia [pdf]

   

  Więcej

  Feature-1 Zrealizowane

  inwestycje

  Informacje dotyczące ostatnio zrealizowanych inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w SławnieWięcej

  Feature-2 Informacje

   

 • Telefony alarmowe
 • Wzory druków
 • Nr kont bankowych
 • Dodatki mieszkaniowe - wniosek o przyznanie [pdf]
 • Feature-3

  Pracownicy

   

 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
 • Pracownicy S-ni
 •  
       

   

  © Copyright by SM WYBRZEZE. All Rights Reserved.