Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Wybrzeże" w Sławnie


Business
 

Nowości i wydarzenia

 

....czyli co nowego dzieje się w naszej Spółdzielni...

Regulaminy

 
Solution
 • Statut
 • Regulaminy
 •  

  50 lat Spółdzielni

   
       
   

  Aktualizacja: 28.03.2018

  AKTUALNOŚCI


   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Garaż na sprzedaż

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże” w Sławnie informuje, że posiada na sprzedaż wolny garaż w nowobudowanym kompleksie garaży na ul. Witosa 9.                       

  Cena garażu to 24.600,00 zł brutto.

  SM WYBRZEŻE

  Dokładniejsze informacje w biurze SM „Wybrzeże” w Sławnie, tel. 59-810-24-39.

   

  Więcej pdf

   

   

  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2018

   

  Dodano: 23.03.2018

  Ostatnia aktualizacja: 25.03.2018

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie zawiadamia, że w dniach 16-19 kwietnia 2018 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SM "Wybrzeże"  w Sławnie.

  W myśl zapisów art. 8(3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 39 Prawa Spółdzielczego Walne Zgromadzenie Członków - najwyższego organu samorządowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie - odbędzie się w podziale na cztery części:

   

  >> I część odbędzie się dnia 16.04.2018 roku o godzinie 17:00 w świetlicy Spółdzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmuje członków zamieszkałych w następujących budynkach:

  Powstańców Warszawskich 1,  Powstańców Warszawskich 3, Jedności Narodowej 6, Powstańców Warszawskich 2, Mickiewicza 3, Matejki 23, 25, Matejki 5, 6.

   

  Proponowany porządek obrad I części Walnego Zgromadzenia

   

  >> II część odbędzie się dnia 17.04.2018 roku o godzinie 17:00 w świetlicy Spółdzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmuje członków zamieszkałych w następujących budynkach:

  Kościuszki 7, Basztowa 12, Mieszka I 12, Chopina 17, Jedności Narodowej 38, Jedności Narodowej 40.

   

  Proponowany porządek obrad II części Walnego Zgromadzenia

   

  >> III część odbędzie się dnia 18.04.2018 roku o godzinie 17:00 w świetlicy Spółdzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmuje członków zamieszkałych w następujących budynkach:

  Okrzei 7, Okrzei 9,  Okrzei 11, Okrzei 13,  Armii Krajowej 11, Armii Krajowej 18 a, Armii Krajowej 18 b.

   

  Proponowany porządek obrad III części Walnego Zgromadzenia

   

  >> IV część odbędzie się dnia 19.04.2018 roku o godzinie 17:00 w świetlicy Spółdzielni przy ulicy Witosa 9 i obejmuje członków zamieszkałych w następujących budynkach:

  Witosa 2a, Witosa 2, Witosa 4, Witosa 6, Witosa 8, Witosa 10, Witosa 12, Racibora 1, Racibora 3, Racibora 4, Racibora 5, Racibora 6,  Racibora 8, Racibora 8a, garaże-Witosa).

   

  Proponowany porządek obrad IV części Walnego Zgromadzenia

   

   

  Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni:

   

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie porzadku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniach 24-27.04.2017 r.

  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ( 3 osoby )

  5. Wybór Komisji Wnioskowej ( 2 osoby )

  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2017.

  7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.    

  8. Przedstawienie zmian do statutu Spółdzielni.

  9. Dyskusja.

  10. Głosowanie w sprawie uchwał dotyczących:

  a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2017

  projekt uchwały nr 1 [pdf]
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2017 rok

  projekt uchwały nr 2 [pdf]
  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni

  projekt uchwały nr 3 [pdf]
  d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok

  projekt uchwały nr 4 [pdf]
  e) uchwalenie nowego brzmienia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże“ w Sławnie

  projekt uchwały nr 5 [pdf]
  f) wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w piwnicy bm przy ul. Racibora 3 Państwu Urszuli i Janowi Bojko

  projekt uchwały nr 6 [pdf]                                                                

  11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

  12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

  13. Zakończenie obrad.

   

  UWAGA!!!

   

  Każdy członek może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, niezależnie od ilości posiadanych lokali. Każdy członek winien mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

   

  Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, sprawozdanie z działalności Spółdzielni, z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, projekty uchwał będących przedmiotem obrad, Regulamin Walnego Zgromadzenia wyłożone są do wglądu i zapoznania się  z ich treścią  w biurze Spółdzielni od dnia 30.03.2018r. w godzinach 8:00-14:00 oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie – www.smwybrzeze.pl.

   

  Dokumenty:

   

  1. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 2017

  >> część I

  >> część II

  >> część III

  >> część IV

   

  2. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie za 2017 rok

   

  3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie za 2017 rok

   

  4. Protokół ze sprawdzenia prawidłowości sporzadzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie za 2017 rok

   

  5. Projekt statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie - uwzgledniający zmianę przepisów ustawy z dnia 20.07.2017 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 poz. 1596)

   

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Pracownik Działu Księgowości

  Informujemy, że poszukujemy pracownika do Działu Księgowości. Osoba powinna posiadać wykształcenie wyższe, ekonomiczne oraz chęci do pracy i podejmowania nowych wyzwań. W zamian oferujemy dobre wynagrodzenie i miłą atmosferę na stanowisku pracy. CV wraz podaniem o przyjęcie do pracy, prosimy składać w sekretariacie SM "Wybrzeże" w Sławnie lub przesyłać za pośrednictwem e-maila: smwybrzeze@wp.pl - do dnia 31.03.2018 roku.
  O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Więcej pdf


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych 2018

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie uprzejmie informuje, że w dniu 27.03.2018 roku odbyło się ostatnie Zebranie Wspólnot Mieszkaniowych.

  Harmonogram odbytych zebrań w 2018 roku w załączniku.

  Więcej pdf


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie

  W dniu 08 grudnia 2017 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podsumowująca obchody 700-lecia Miasta. Sesje rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem Hymnu Polski, a następnie odbyło się wręczenie medali dla szczególnie zasłużonych dla Miasta Sławna. Zaszczyt ten spotkał obecnych i byłych pracowników oraz działaczy Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże".

  Na podstawie Zarządzenia Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9 maja 2017 roku oraz Zarządzenia Nr 94b/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 08 grudnia 2017 rok medalem okolicznościowym podczas piątkowej sesji uhonorowane zostały następujące osoby: Kazimierz Olejniczak, Danuta Karwowska, Ryszard Leśniewski, Wojciech Stefanowski, Maria Walkowiak-Felender, Edward Żarkiewicz.

  Tego dnia nagrodzeni zostali również Ci, którzy od lat współpracują ze Sławnem. Okolicznościowy ryngraf otrzymały następujące osoby związane ze Spółdzielnią: Jerzy Pankowski, Jadwiga Milczarek, Maciej Bobek, Grzegorz Tworek i Krzysztof Kowalczyk.

  Sesja uroczyście podsumowała roczne obchody jubileuszu, oprócz wręczenia nagród i odznaczeń, odśpiewana została piosenka skomponowana i napisana specjalnie na 700-lecie i zakopana została Kapsuła Czasu.

  Rada Nadzorcza, Zarząd Spółdzielni oraz wszyscy pracownicy składają serdeczne gratulacje odznaczonym.

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  Zdjęcia pochodzą z zasobów Urzędu Miasta w Sławnie.

   


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Pozwolenie na użytkowanie kompleksu garaży przy ulicy Witosa w Sławnie

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie zakończyła inwestycję budowy kompleksu 23 garaży - sprzedano 21 garaży, 2 garaże są w najmie.

  W dniu 13 września 2017 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie uzyskała decyzję znak PINB.5121.74.I.2017.KR Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie na użytkownaie kompleksu garaży jednostanowiskowych na działace nr 1359/2 przy ulicy Witosa w Sławnie.

  Skan decyzji Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie z dnia 13.09.2017

   

  Więcej informacji w dziale INWESTYCJE

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  50 Spółdzielni

   

  Korowód  z okazji 700-lecia Miasta Sławna

  W uroczystym korowodzie  z okazji 700-lecia Miasta Sławna udział wzięli przedstawiciele organizacji i instytucji miejskich, w tym Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.  

  Spółdzielnię reprezentowało 70 osób - byli to pracownicy Spółdzielni oraz emeryci i renciści z rodzinami.

  Pracownicy wraz z rodzinami ubrani w sygnowane gadżety przeszli miastem 20 maja 2017 roku.

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Odznaczenie Prezesa Spółdzielni przez Prezydenta RP

  Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie został odznaczony SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI. Odznaczenie zostało przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystość wręczenia odbyła się 20 maja 2017 na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sławnie.


   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Budowa instalacji cyrkulacji ciepłej wody na razie nie będzie realizowana

  MPEC sp. z o.o. zamieszcza zbiór najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących budowy instalacji ciepłej wody:

  • >>Matejki nr 5, 6, 23 i 25,
  • >>Mickiewicza nr 3,
  • >>Powstańców Wielkopolskich nr 2.

  SM WYBRZEŻE

  Pytania i odpowiedzi w załączniku poniżej [pdf].

  Więcej pdf

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy??


  Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

  Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku. Przede wszystkim ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego(...)

  Więcej pdf
  W dziale informacje można pobrać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Dokumenty w wersji elektronicznej
  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w wersji elektronicznej, które już dziś można pobrać i wypełnić.

  DOKUMENTY

   

  Podejmowane przez Spółdzielnię starania mają na celu ułatwić i przyspieszyć załatwianie wszelkich formalności przez członków, właścicieli i użytkowników lokali.

  Więcej

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Nowe ubezpieczenie mieszkania ze składką przy czynszu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA S.A. opracował dla mieszkańców Spółdzielni nowy korzystny wariant kompleksowego ubezpieczania ze składką wnoszoną przy czynszu.

  Sprawdź sam warunki nowego ubezpieczania!

   

  SM WYBRZEZE

   

  Wzór wniosku o przystąpienie do ubezpiecznia [pdf]

   

  Więcej

  Feature-1 Zrealizowane

  inwestycje

  Informacje dotyczące ostatnio zrealizowanych inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w SławnieWięcej

  Feature-2 Informacje

   

 • Telefony alarmowe
 • Wzory druków
 • Nr kont bankowych
 • Dodatki mieszkaniowe - wniosek o przyznanie [pdf]
 • Feature-3

  Pracownicy

   

 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
 • Pracownicy S-ni
 •  
       

   

  © Copyright by SM WYBRZEZE. All Rights Reserved.