Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Wybrzeże" w Sławnie


Business

 

 

 

Nowości i wydarzenia

 

....czyli co nowego dzieje się w naszej Spółdzielni...

Regulaminy

 
Solution
 • Statut
 • Regulaminy
 •  

  50 lat Spółdzielni

   
       
   

  Aktualizacja: 09.11.2019

  AKTUALNOŚCI

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI - PRZETARG

   

  na wyłonienie wykonawcy budynku wielorodzinnego z garażem w podziemiu, usytuowanego na działkach 1371/2 położonych w Sławnie przy ulicy Racibora 5a

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wybrzeże” w Sławnie przy ul. Witosa 9, 76- 100 Sławno

  ogłasza II przetarg na:

   

  1. Wyłonienie wykonawcy budynku wielorodzinnego z garażem w podziemiu, usytuowanego na działce 1371/2 położonych w Sławnie przy ul. Racibora 5a

   

  Zestawienie powierzchni użytkowych:
  - powierzchnia mieszkań: 1305,50 m2
  - powierzchnia garażu: 577,07 m2
  - powierzchnia pomieszczenia technicznego: 76,21 m2
  - powierzchnia ruchu: 191,06 m2
  - powierzchnia całkowita: 2149,84 m2
  - powierzchnia zabudowy: 370,00 m2
  - kubatura obiektu: 7976,00 m2

   

   

  Oferty będą przyjmowane do 13 września 2019 roku do godziny 10:00.

  Wadium płatne do dnia 12 września 2019 roku.

   

  Termin wykonania budynku od 15.09.2019 roku do 31.12.2020 roku.

   

  Dane wyjściowe do przetargu dostępne w formie elektronicznej i papierowej w biurze SM „Wybrzeże” w Sławnie ul. Witosa 9, za cenę 40,00 zł + Vat.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu  bez podania przyczyn.


  >> specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów zamierzających wziąć udział w organizowanym nieograniczonym przetargu ofertowo-ustnym, na wybudowanie budynku wielorodzinnego z garażem w podziemiu przy ul. Racibora 5a w Sławnie <<


  Zapraszymy do składania ofert.

   

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI - POZWOLENIE

   

  na budowę budynku wielorodzinnego z garażem w podziemiu, usytuowanego na działkach 1371/2 położonych w Sławnie przy ulicy Racibora 5a

   

  >> pozwolenie na budowę <<  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Walne Zgromadzenie Członków w 2019 roku zatwierdziło założenia organizacyjno-finansowe dla inwestycji: budynek wielorodzinny z garażami w podziemiu przy ul. Racibora 5A, działka 1371/2                                              

  Racibora 5

  Zobacz już dziś koncepcję zabudowy, obwieszczenie i postanowienie Starosty Sławieńskiego - więcej informacji w dziale INWESTYCJE

       

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

  Zamieszczono dnia: 28.05.2019. 

   

  Serdecznie zapraszamy!!!

   

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie uprzejmie informuje, iż posiada na sprzedaż garaże murowane przy ulicy Witosa 9 i Kościuszki 7 w Sławnie.

  SM WYBRZEŻE

   

  >>Więcej informacji<<  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie

  W dniu 08 grudnia 2017 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podsumowująca obchody 700-lecia Miasta. Sesje rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem Hymnu Polski, a następnie odbyło się wręczenie medali dla szczególnie zasłużonych dla Miasta Sławna. Zaszczyt ten spotkał obecnych i byłych pracowników oraz działaczy Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże".

  Na podstawie Zarządzenia Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9 maja 2017 roku oraz Zarządzenia Nr 94b/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 08 grudnia 2017 rok medalem okolicznościowym podczas piątkowej sesji uhonorowane zostały następujące osoby: Kazimierz Olejniczak, Danuta Karwowska, Ryszard Leśniewski, Wojciech Stefanowski, Maria Walkowiak-Felender, Edward Żarkiewicz.

  Tego dnia nagrodzeni zostali również Ci, którzy od lat współpracują ze Sławnem. Okolicznościowy ryngraf otrzymały następujące osoby związane ze Spółdzielnią: Jerzy Pankowski, Jadwiga Milczarek, Maciej Bobek, Grzegorz Tworek i Krzysztof Kowalczyk.

  Sesja uroczyście podsumowała roczne obchody jubileuszu, oprócz wręczenia nagród i odznaczeń, odśpiewana została piosenka skomponowana i napisana specjalnie na 700-lecie i zakopana została Kapsuła Czasu.

  Rada Nadzorcza, Zarząd Spółdzielni oraz wszyscy pracownicy składają serdeczne gratulacje odznaczonym.

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  Zdjęcia pochodzą z zasobów Urzędu Miasta w Sławnie.

   


   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  50 Spółdzielni

   

  Korowód  z okazji 700-lecia Miasta Sławna

  W uroczystym korowodzie  z okazji 700-lecia Miasta Sławna udział wzięli przedstawiciele organizacji i instytucji miejskich, w tym Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.  

  Spółdzielnię reprezentowało 70 osób - byli to pracownicy Spółdzielni oraz emeryci i renciści z rodzinami.

  Pracownicy wraz z rodzinami ubrani w sygnowane gadżety przeszli miastem 20 maja 2017 roku.

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Odznaczenie Prezesa Spółdzielni przez Prezydenta RP

  Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie został odznaczony SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI. Odznaczenie zostało przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystość wręczenia odbyła się 20 maja 2017 na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sławnie.


   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Budowa instalacji cyrkulacji ciepłej wody na razie nie będzie realizowana

  MPEC sp. z o.o. zamieszcza zbiór najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących budowy instalacji ciepłej wody:

  • >>Matejki nr 5, 6, 23 i 25,
  • >>Mickiewicza nr 3,
  • >>Powstańców Wielkopolskich nr 2.

  SM WYBRZEŻE

  Pytania i odpowiedzi w załączniku poniżej [pdf].

  Więcej pdf

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy??


  Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

  Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku. Przede wszystkim ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego(...)

  Więcej pdf
  W dziale informacje można pobrać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Dokumenty w wersji elektronicznej
  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w wersji elektronicznej, które już dziś można pobrać i wypełnić.

  DOKUMENTY

   

  Podejmowane przez Spółdzielnię starania mają na celu ułatwić i przyspieszyć załatwianie wszelkich formalności przez członków, właścicieli i użytkowników lokali.

  Więcej

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Nowe ubezpieczenie mieszkania ze składką przy czynszu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA S.A. opracował dla mieszkańców Spółdzielni nowy korzystny wariant kompleksowego ubezpieczania ze składką wnoszoną przy czynszu.

  Sprawdź sam warunki nowego ubezpieczania!

   

  SM WYBRZEZE

   

  Wzór wniosku o przystąpienie do ubezpiecznia [pdf]

   

  Więcej

  Feature-1 Zrealizowane

  inwestycje

  Informacje dotyczące ostatnio zrealizowanych inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w SławnieWięcej

  Feature-2 Informacje

   

 • Telefony alarmowe
 • Wzory druków
 • Nr kont bankowych
 • Dodatki mieszkaniowe - wniosek o przyznanie [pdf]
 • Feature-3

  Pracownicy

   

 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
 • Pracownicy S-ni
 •  
       

   

  © Copyright by SM WYBRZEZE. All Rights Reserved.