SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WYBRZEŻE" W SŁAWNIE
Wspólnota przy ulicy Gdańskiej 13 to pierwsza wspólnota, którą spółdzielnia zaczęła zarządzać.