Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Wybrzeże" w Sławnie


Business

 

 

 

Nowości i wydarzenia

 

....czyli co nowego dzieje się w naszej Spółdzielni...

Regulaminy

 
Solution
 • Statut
 • Regulaminy
 •  

  50 lat Spółdzielni

   
       
   

  INWESTYCJE

   

  Inwestycja przy ul. Racibora 5 w Sławnie - koncepcja zabudowy

   

  Racibora 5

  Racibora 5A

  Racibora 5A

  Zobacz także dokuemntację:

  1. kondygnacja Racibora 5A (powtarzalna) [pdf]

  2. rzut garażu Racibora 5A [pdf]

  3. rzut parteru Racibora 5A [pdf]

  4. Uchwała nr 5/2019 roku z dnia 06-09 maja 2019 roku (w częściach) Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych dla inwestycji: budynek wielorodzinny z garażami w podziemiu przy ul. Racibora 5A, działka 1371/2.

  5. Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 1371/2.

  6. Postanowenie Starowstwa Powiatowego w Sławnie z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 1371/2.

  7. SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  dla oferentów zamierzających wziąć udział w organizowanym nieograniczonym przetargu ofertowo-ustnym, na wybudowanie budynku wielorodzinnego z garażem wpodziemiu przy ul. Racibora 5a w Sławnie.

  8. pozwolenie na budowę Racibora 5A [pdf]

   

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

   

  Serdecznie zapraszamy!!!

   

   

   

   

  Inwestycja przy ul. Witosa 9 w Sławnie - inwestycja zrealizowana


  SM WYBRZEZE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie zakończyła inwestycję budowy kompleksu 23 garaży - sprzedano 21 garaży, 2 garaże są w najmie. W dniu 13 września 2017 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie uzyskała decyzję znak PINB.5121.74.I.2017.KR Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie na użytkownaie kompleksu garaży jednostanowiskowych na działace nr 1359/2 przy ulicy Witosa w Sławnie.

  Skan decyzji Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie z dnia 13.09.2017

  Mapa terenu kompleksu garaży

  Rzut garaży

   

   

  Inwestycja przy ul. Kościuszki 7 w Sławnie - inwestycja zrealizowana

   

   

   

   

  Inwestycja przy ul. Witosa w Sławnie - inwestycja zrealizowana

   

   

  © Copyright by SM WYBRZEZE. All Rights Reserved.