Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Wybrzeże" w Sławnie


Business

 

 

 

Nowości i wydarzenia

 

....czyli co nowego dzieje się w naszej Spółdzielni...

Regulaminy

 
Solution
 • Statut
 • Regulaminy
 •  

  50 lat Spółdzielni

   
       
   

  Aktualizacja: 30.01.2023  AKTUALNOŚCI


  POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że w dniu 08 lutego 2023 roku (środa) o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.
  Planowany porządek obrad w załączeniu.
  Tematy posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 08.02.2023 - do pobrania w formacie pdf

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie informuje o nowych zapytaniach ofertowych, dodanych w dniu 25.01.2023 roku.


  Zapraszamy po szczegóły do zakładki ZAPYTANIA OFERTOWE  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI - ZAPYTANIE O CENĘ

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej sporządzonych zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane. Zamówienie będzie obejmowało wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 36 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
  Dodatkowe pytania należy kierować do działu GZM - Kierownik Grzegorz Tworek.
  Oferta powinna zawierać cenę brutto za jeden budynek uwzględniającą wszystkie składniki kosztowe w tym podatek VAT.
  Oferty należy składać do dnia 31.01.2023 r. do godz. 10.00.
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2023 o godz. 11.00.  DYŻURY RADY NADZORCZEJ

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie informuje o termiach dyżurów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.
  Dyżury będą pełnione, w godzinach 15:00-16:00, w siedzibie SM "Wybrzeże" przy ul. Witosa 9 w Sławnie.

  Więcej informacji:

  >> w zakładce Rada Nadzorcza

  >> regulamin Rady Nadzorczej w zakładce Regulaminy


  PRZETARG - ROZSTRZYGNIĘCIE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie przedkłada inforację o rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego remontu klatek schodowych Racibiora 3 i Racibora 4 w Sławnie.


  Więcej informacji dotyczących zadania:
  -SIWZ do pobrania w formacie pdf
  -wyniki przetargu do pobrania w formacie pdf

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI


  GUS

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie przedkłada SIWZ w zakresie modernizacji instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul Racibora 3 w Sławnie.
  Więcej informacji dotyczących zadania -
  SIWZ na modernizację instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej - do pobrania w formacie pdf  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie jako Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 27 w Sławnie ogłasza nabór ofert na obsługę kominiarską budynku wspólnoty (czyszczenia, przeglądy).
  Charakterystyka budynku:
  - 7 lokali mieszkalnych
  - 14 przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne)
  - 3 kondygnacje
  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 59 810 24 39
  Oferty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" ul. Witosa 9, 76-100 Sławno do dnia 22.09.2022 r.

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie, informuje, że posiada do wynajęcia od 01 sierpnia 2022 roku, lokal mieszkalny na parterze budynku przy ul. Witosa 2a/2, o powierzchni 59,48 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC.
  Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni.

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  WYNIKI WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 25.06.2022

  Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Rady Nadzorczej w dniu 25.06.2022 pdf

  Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie na kadencję 2022-2025

  Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ogłoszenia wyników głosowań uchwał w dniu 25.06.2022 pdf

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI Z DNIA 31.05.2022

  ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

  Treść zawiadomienia o Walnym Zgromadzenia Członków - do pobrania w formacie pdf


  WZ 2022

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2022 roku - w Sławieńskim Domu Kultury - o godzinie 10:00 odbędzie się I część, a o godzinie 14:00 odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia Członków SM "Wybrzeże" w Sławnie.

  I cześć obejmuje budynki/nieruchomości przy ulicach: Słoneczna, Centrum, Matejki, Kościuszki, Basztowa, Mieszka I 12, Chopina Jedności Narodowej

  II część obejmuje budynki/nieruchomości przy ulicach: Okrzei, Armii Krajowej Witosa, Witosa 2a, Racibora, Witosa - garaże


  Projekt porządku obrad:


  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie porzadku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniach 6-9.05.2019 r.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (3 osoby).
  5. Wybór Komisji Wnioskowej (2 osoby).
  6. Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za lata 2019-2021 oraz omówienie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.
  7. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019-2021.
  8. Przedstawienie informacji o lustracji pełnej za rok 2016-2018, wykonanej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w 2019 r.
  9. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
  10. Przedstawienie kandydatów na delegatów na Zjazd ZRSM RP w Warszawie i kandydatów na Kongres Spółdzielczości w Warszawie.
  11. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni (7 osób).
  12. Wybory delegata na Zjazd ZRSM RP w Warszawie.
  13. Wybory delegata na Kongres Spółdzielczości w Warszawie.
  14. Dyskusja.
  15. Głosowanie w sprawie uchwał dotyczących:
  a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni:
  . za rok 2019 - uchwała nr 1
  Treść sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2019 rok
  . za rok 2020 - uchwała nr 1A
  Treść sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2020 rok
  . za rok 2021 - uchwała nr 1B
  Treść sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021 rok

  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego:
  . na dzień 31.12.2019 - uchwała nr 2
  Treść protokołu z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok
  . na dzień 31.12.2020 - uchwała nr 2A
  Treść protokołu z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok
  . na dzień 31.12.2021 - uchwała nr 2B
  Treść protokołu z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok

  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni:
  . za rok 2019 - uchwała nr 3
  . za rok 2020 - uchwała nr 3A
  . za rok 2021 - uchwała nr 3B

  d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni
  . za 2019 rok - uchwała nr 4
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok
  . za 2020 rok - uchwała nr 4A
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok
  . za 2021 rok - uchwała nr 4B
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok

  e) zatwierdzenia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej za rok 2016-2018, wykonanej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie - uchwała nr 5
  List polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie z dnia 29.07.2019 roku

  f) wyrażenie zgody na zbycie lokali mieszkalnych:
  . przy ul. Armii Krajowej 18 A/12 - uchwała nr 6
  . przy ul. Witosa 4/25 - uchwała nr 7
  . przy ul. Racibora 6/25 - uchwała nr 8
  . przy ul. Kościuszki 7/2 - uchwała nr 9
  . przy ul. Kościuszki 7/3 - uchwała nr 10
  . przy ul. Kościuszki 7/16 - uchwała nr 11
  . przy ul. Kościuszki 7/17 - uchwała nr 12
  . przy ul. Powstańców Warszawskich 3/24 - uchwała nr 13
  . przy ul. Racibora 1/23 - uchwała nr 14

  g) wyrażenie zgody na zbycie działek:
  . nr 1363/3 - uchwała nr 15
  . nr 1359/5 - uchwała nr 16

  h) wyrażenia zgody na zbycie garaży przy ul. Kościuszki 7:
  . Nr 8 - uchwała nr 17
  . Nr 9 - uchwała nr 18
  . Nr 11 - uchwała nr 19
  . Nr 12 - uchwała nr 20
  . Nr 16 - uchwała nr 21
  . Nr 17 - uchwała nr 22
  . Nr 22 - uchwała nr 23
  . Nr 24 - uchwała nr 24
  . Nr 25 - uchwała nr 25

  i) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej - uchwała nr 26
  Regulamin Rady Nadzorczej

  16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
  18. Zakończenie obrad.

  Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, sprawozdania z działalności Spółdzielni, z działalności Rady Nadzorczej, protokół z badania sprawozdania finansowego, projekty uchwał będących przedmiotem obrad, Regulamin Walnego Zgromadzenia wyłożone są do wglądu i zapoznania się z ich treścią w biurze Spółdzielni od dnia 10.06.2022 r. w godzinach 8:00-14:00 oraz zamieszczone na stronie internetowej SM Wybrzeże w Sławnie - www.smwybrzeze.pl.


  Uwaga:


  1. Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia, niezależnie od ilości posiadanych lokali.
  2. Członek Spółdzielni zobowiązany jest posiadać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.
  3. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
  Obowiązujący wzór pełnomocnictwa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI


  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Prusa 2 w Sławnie, ogłasza przetarg na wykonanie robót:
  - remont dachu, o pow. 354 m2
  - remont kominów
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania w biurze SM "Wybrzeże" ul. Witosa 9 w Sławnie.
  Wymagana wpłata wadium w wysokości 5.000,00 zł.
  Oferty należy składać w terminie do dnia 05.05.2022 roku, do godz. 10:00.

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI


  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie zamieszcza protokół Komisji Przetargowej z dnia 14.04.2022 roku z procedury otwarcia ofert na wykonanie ocieplenia ścian szczytowych w budynkach przy ul. J. Narodowej 38 i 40 w Sławnie.

  >> Pobierz treść protokołu pdf<<


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" w Sławnie, ogłasza przetarg na wykonanie ocieplenia szczytów na budynku przy ul. Jedności Narodowej 38 i 40. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania w biurze Spółdzielni przy ul. Witosa 9, pokój nr 3. Składanie ofert do dnia 14.04.2022 roku, do godz. 9:00.


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Spółdzielnia Mieszkaniowa WYBRZEŻE w Sławnie, informuje, iż została uruchomiona platforma usług e-czynsze, umożliwiająca podgląd konta czynszowego przez internet.
  W celu odbioru hasła do pierwszego logowania zapraszamy do biura Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 13, bądź prosimy o podanie adresu e-mail, na który prześlemy login i hasło drogą elektroniczną.
  Dyspozycje prosimy kierować na adres mailowy smwybrzeze@wp.pl.

  W celu zalogowania się kliknij E-CZYNSZE


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI Z DNIA 08.06.2021

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że ze względu na pandemię Covid - 19 nie przewiduje zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w terminie ustawowym do 30.06.2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. obowiązuje obecnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii aż do odwołania a aktualne rozporządzenia Rady Ministrów mówią o ograniczonej możliwości organizowania i udziału w zgromadzeniach . Jednocześnie informujemy, że po ustaniu pandemii i uchyleniu zakazu dużych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie Członków zostanie zwołane niezwłocznie.

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI Z DNIA 15.01.2021

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" przy ul. Witosa 9 w Sławnie informuje, że powodu pandemii coronavirus w roku 2021 nie planuje się zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
  Wszyscy członkowie otrzymają rozliczenie funduszu remontowego i eksploatacji swoich nieruchomości do dnia 30 czerwca 2021 r.

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI Z DNIA 15.01.2021

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" przy ul. Witosa 9 w Sławnie jako Administrator i Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości informuje, że w 2021 roku planowane są doroczne zebrania tylko wspólnot do 4 lokali według poniższego harmonogramu.

  Z uwagi na panującą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie zebrań dla wszystkich wspólnot, jednak wszyscy ich członkowie otrzymają sprawozdanie finansowe za 2020 rok do dnia 31 marca 2021 r.

  >> Pobierz harmonogram<<  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" przy ul. Witosa 9 w Sławnie informuje, że posiada na wynajem lokal użytkowy o powierzchni 22,57 m2, znajdujący się na parterze budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 3.
  Osoby zainteresowane najmem, prosimy o składanie pisemnych ofert, do dnia 23.01.2021 roku, w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie ul. Witosa 9 lub w formie elektronicznej na adres: smwybrzeze@wp.pl


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Sławnie.

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Oferta na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynku wielolokalowego - zabytkowego pałacu Kwasowo 1, gm. Sławno”.

  Więcej informacji w BAZIE KONKURENYCJNOŚCI

  Zapraszamy do składania ofert do dnia 08.06.2020.

   


  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Oferta na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem części wspólnych bloku mieszkalnego Rzyszczewo 40”.

  Więcej informacji w BAZIE KONKURENYCJNOŚCI

  Zapraszamy do składania ofert do dnia 13.05.2020.

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI - INWESTYCJA RACIBORA 5A

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że trwają prace nad nową inwestycją przy ulicy Racibora 5A w Sławnie.

   

  Racibora 5A

   

  W budynku będzie 5 kondygnacji z windą z łączną liczbą 20 lokali mieszkalnych:

  >> 5 lokali o powierzchni użytkowej 47,11 m2 każdy,

  >> 5 lokali o powierzchni użytkowej 57,70 m2 każdy,

  >> 5 lokali o powierzchni użytkowej 64,18 m2 każdy,

  >> 5 lokali o powierzchni użytkowej 89,11 m2 każdy.

   

  Cena lokalu mieszklanego wynosi 4.200,00 zł/m2 brutto.

   

  Dodatkowo, każdy lokal mieszkalny może posiadać indywidulane miejsce parkingowe w cenie 2.500 zł netto/sztuka. 

   

   

  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uzyskania dodatkowych informacji:

  >> w zakładce INWESTYCJE (np: rzuty kondygnacji)

  >> kontakt telefoniczny tel. (059) 810 24 39

  >> kontakt mailowy: smwybrzeze@wp.pl

   

  Serdecznie zapraszamy!!!

   

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na terenie Polski - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie - informuje, że planowany na dzień 20-23.04.2020 roku termin Walnego Zgromadznia Członków Spółdzielni zostaje odwołany.

  O nowym terminie Zarząd Spółdzielni poinformuje w terminie późniejszym.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie

   

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie uprzejmie informuje, iż posiada na sprzedaż garaże murowane przy ulicy Witosa 9 i Kościuszki 7 w Sławnie.

  SM WYBRZEŻE

   

  >>Więcej informacji<<  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie

  W dniu 08 grudnia 2017 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podsumowująca obchody 700-lecia Miasta. Sesje rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem Hymnu Polski, a następnie odbyło się wręczenie medali dla szczególnie zasłużonych dla Miasta Sławna. Zaszczyt ten spotkał obecnych i byłych pracowników oraz działaczy Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże".

  Na podstawie Zarządzenia Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9 maja 2017 roku oraz Zarządzenia Nr 94b/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 08 grudnia 2017 rok medalem okolicznościowym podczas piątkowej sesji uhonorowane zostały następujące osoby: Kazimierz Olejniczak, Danuta Karwowska, Ryszard Leśniewski, Wojciech Stefanowski, Maria Walkowiak-Felender, Edward Żarkiewicz.

  Tego dnia nagrodzeni zostali również Ci, którzy od lat współpracują ze Sławnem. Okolicznościowy ryngraf otrzymały następujące osoby związane ze Spółdzielnią: Jerzy Pankowski, Jadwiga Milczarek, Maciej Bobek, Grzegorz Tworek i Krzysztof Kowalczyk.

  Sesja uroczyście podsumowała roczne obchody jubileuszu, oprócz wręczenia nagród i odznaczeń, odśpiewana została piosenka skomponowana i napisana specjalnie na 700-lecie i zakopana została Kapsuła Czasu.

  Rada Nadzorcza, Zarząd Spółdzielni oraz wszyscy pracownicy składają serdeczne gratulacje odznaczonym.

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  50 Spółdzielni

  Zdjęcia pochodzą z zasobów Urzędu Miasta w Sławnie.

   


   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  50 Spółdzielni

   

  Korowód  z okazji 700-lecia Miasta Sławna

  W uroczystym korowodzie  z okazji 700-lecia Miasta Sławna udział wzięli przedstawiciele organizacji i instytucji miejskich, w tym Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.  

  Spółdzielnię reprezentowało 70 osób - byli to pracownicy Spółdzielni oraz emeryci i renciści z rodzinami.

  Pracownicy wraz z rodzinami ubrani w sygnowane gadżety przeszli miastem 20 maja 2017 roku.

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Odznaczenie Prezesa Spółdzielni przez Prezydenta RP

  Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie został odznaczony SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI. Odznaczenie zostało przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystość wręczenia odbyła się 20 maja 2017 na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sławnie.


   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

  Budowa instalacji cyrkulacji ciepłej wody na razie nie będzie realizowana

  MPEC sp. z o.o. zamieszcza zbiór najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących budowy instalacji ciepłej wody:

  • >>Matejki nr 5, 6, 23 i 25,
  • >>Mickiewicza nr 3,
  • >>Powstańców Wielkopolskich nr 2.

  SM WYBRZEŻE

  Pytania i odpowiedzi w załączniku poniżej [pdf].

  Więcej pdf

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy??


  Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

  Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku. Przede wszystkim ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego(...)

  Więcej pdf
  W dziale informacje można pobrać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Dokumenty w wersji elektronicznej
  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w wersji elektronicznej, które już dziś można pobrać i wypełnić.

  DOKUMENTY

   

  Podejmowane przez Spółdzielnię starania mają na celu ułatwić i przyspieszyć załatwianie wszelkich formalności przez członków, właścicieli i użytkowników lokali.

  Więcej

   

  OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI

   

  Nowe ubezpieczenie mieszkania ze składką przy czynszu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA S.A. opracował dla mieszkańców Spółdzielni nowy korzystny wariant kompleksowego ubezpieczania ze składką wnoszoną przy czynszu.

  Sprawdź sam warunki nowego ubezpieczania!

   

  SM WYBRZEZE

   

  Wzór wniosku o przystąpienie do ubezpiecznia [pdf]

   

  Więcej

  Feature-1 Zrealizowane

  inwestycje

  Informacje dotyczące ostatnio zrealizowanych inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w SławnieWięcej

  Feature-2 Informacje

   

 • Telefony alarmowe
 • Wzory druków
 • Nr kont bankowych
 • Dodatki mieszkaniowe - wniosek o przyznanie [pdf]
 • Feature-3

  Pracownicy

   

 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
 • Pracownicy S-ni
 •  
       

   

  © Copyright by SM WYBRZEZE. All Rights Reserved.