Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Wybrzeże" w Sławnie


Business

 

 

 

Nowości i wydarzenia

 

....czyli co nowego dzieje się w naszej Spółdzielni...

Regulaminy

 
Solution
 • Statut
 • Regulaminy
 •  
       
   

  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2024

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie informuje, że w dniach 20-23 maja 2024 roku w biurze Spółdzielni odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie.

   

  Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwały w następujących sprawach:

  a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023 uchwała nr 1

  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzien 31.12.2023 r. uchwała nr 2

  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni uchwała nr 3

  d) przyjęcia sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok uchwała nr 4

  e) wyrażenie zgody na zbycie działki nr 1244 położonej przy ul. Armii Krajowej 18 uchwała nr 5

  f) wyrażenie zgody na zbycie lokalu użytkowego wydzielonego z części korytarza przy ul. Armii Krajowej 11 uchwała nr 6

  g) wyrażenie zgody na zbycie części korytarza przy ul. Armii Krajowej 11 w związku z wyodrębnieniem lokalu nr 26 uchwała nr 7

  h) braku zgody na prowadzenie działań budowlanych na działce nr 1371/2 uchwała nr 8

  i) zmiany w Statucie Spółdzielni i Regulaminie Rady Nadzorczej uchwała nr 9

  Dodatkowo do pobrania:

 • protokół nr 2/2024 z dnia 09.04.2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z uchwałą nr 3/2024 z dnia 09.03.2024 w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części i zaliczcenia członków o poszczególnych jego części

 • protokół z I części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wybrzeże w Sławnie odbytego w dniu 20.05.2024 roku

 • protokół z II części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wybrzeże w Sławnie odbytego w dniu 21.05.2024 roku

 • protokół z III części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wybrzeże w Sławnie odbytego w dniu 22.05.2024 roku

 • protokół z IV części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wybrzeże w Sławnie odbytego w dniu 23.05.2024 roku

 • protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 23.05.2024 roku z posiedzenia Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie

 •  
   
       

   

  © Copyright by SM WYBRZEZE. All Rights Reserved.