Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Wybrzeże" w Sławnie


Business

 

 

 

Nowości i wydarzenia

 

....czyli co nowego dzieje się w naszej Spółdzielni...

Regulaminy

 
Solution
 • Statut
 • Regulaminy
 •  
       
   

  USTAWY, STATUT, WYBRANE REGULAMINY

   

   

  I. USTAWY

  1. USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Z 15 GRUDNIA 2000 ROKU (TEKST JEDNOLITY)
  2. PRAWO SPÓŁDZIELCZE
  3. USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI Z 24 CZERWCA 1994 ROKU (TEKST JEDNOLITY
  4. USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOSĆI NIERUCHOMOSCI
  5. USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO
  6. USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

  II. STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYBRZEŻE Z DNIA 14.06.2018

   

  III. WYBRANE REGULAMINY

   

  1. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
  2. REGULAMIN ZARZĄDU
  3. REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
  4. REGULAMIN ROZLICZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
  5. REGULAMIN CIEPŁA
  6. REGULAMIN NIECZYSTOŚCI
  7. REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW
  8. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
  9. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT OD CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH ORAZ W ZWIĄZKU Z WYDAWANIEM DOKUEMNTÓW DLA POTRZEB CZŁONKÓW I NNYCH OSÓB W SPÓŁDZELNI
  10. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM
  11. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI
  12. REGULAMIN ORGANIZACJI PRZETARGÓW NA WYKONANIE ROBÓT, DOSTAW I USŁUG W SPÓŁDZIELNI

   

   
   
       

   

  © Copyright by SM WYBRZEZE. All Rights Reserved.